5915337596_3db2f1504aלכל מוקירי זכרו של ישראל רז'ה קסטנר

חברות וחברים, שלום רב.

גם השנה נתכנס לזכרו של האיש ישראל קסטנר, אמיץ הלב, רב התושייה, מגדולי המצילים בשואת עמנו. רבים מאיתנו חבים לו את הצלת חייהם . אנו מתכנסים להנצחת מפעל ההצלה, להוקרת תודה עצומה, להאיר את מה שאחרים ניסו להשכיח ולהסתיר, ואולי אף לבקש סליחה על העוול שנגרם.

כבכל שנה, נניח פרח ונדליק נר על המדרכה, שם נורה ישראל קסטנר בידי מוסתי שנאת שווא. אחר כך נתכנס בחצר המחנות העולים, ותודה גדולה לתנועת הנוער המארחת אותנו בגינתה הנעימה בכל שנה. (רח' עמנואל הרומי 6, ו-11, תל אביב)

האירוע ייערך ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, 8/4/2013.

מספר בקשות לי אליכם:

 ספרו,הזמינו  והעבירו לכל מכריכם את דבר הכינוס. הביאו גם את הדורות הצעירים.

אנא שלחו לי כתובות מייל + מספרי טלפון של כל מי שירצה להצטרף לרשימת הקשר לצורך הזמנה לכינוס שלנו. (אינני שולח הזמנות בדואר נייר. למי שאין אינטרנט אתקשר להזמין בטלפון)

אני זקוק לעזרת בעלי הקשרים והיכולת מבינינו:

להזמנת אנשי וכלי תקשורת – רדיו, טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט…

להזמנת אנשי חינוך, כיתות נוער וסטודנטים, תנועות הנוער…

להזמנת אישי ציבור וממשל, ח"כים ושרים, ראשי ונציגי ערים…

אנשי היסטוריה, אנשי יד ושם…

סופרים, אמנים, אנשי קולנוע…

האם יש בינינו מי שירצו לצלם את הכינוס בוידאו וסטילס לצורך תיעוד לאתר האינטרנט?

רשימת הדוברים בכינוס טרם נערכה – אשמח לשמוע רעיונות:

מי שרוצה לספר סיפור אישי, על ההצלה, אולי על מפגש עם ישראל קסטנר או מי מחברי וועד ההצלה בבודפשט… מי שרוצה לשתף במחשבה בהירה את הקהל…

אשמח גם לדובר/ת מדור צעיר יותר, אולי בן או נכד למי שניצל, אולי סטודנט לאחר לימוד ומחקר של הנושא… ורעיונות נוספים. מראש אבקש שלא להיפגע מהצורך להמעיט במספר הדוברים כדי לא להטריח מדי…

ובקשה אחרונה, למי שידבנו ליבו, לעזרה כספית למימון הוצאות הכינוס – שכירת הכיסאות ומערכת ההגברה, ואולי גם הסתייעות באשת יחסי ציבור לראשונה.

הזמנה נוספת במייל, שתכלול שעת הכינוס – אשלח במועד נוסף

בתודה וברכה, מצפה לראותכם

איתמר שגיא

0507463732

 itamarsagi@bezeqint.net

מודעות פרסומת